Bouw veiliger door WOII explosievenonderzoek met 3D luchtfoto’s

Bouw veiliger door WOII explosievenonderzoek met 3D luchtfoto’s

Door: Linda Schagen, Saricon Bv

Achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen, bijna 70 jaar na de bevrijding, een risico voor de veiligheid vormen bij het verrichten van bouwwerkzaamheden. Saricon is een Nederlands ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in het opsporen van conventionele explosieven (CE). Door het uitvoeren van historisch onderzoek biedt Saricon inzicht in de oorlogshandelingen die in een bepaald gebied hebben plaatsgevonden. Aan de hand van deze inzichten wordt een advies gegeven of werkzaamheden volgens planning kunnen worden uitgevoerd en of er een risico op het aantreffen van CE bestaat of dat bijvoorbeeld detectie wenselijk is.

Boven: op deze luchtfoto van een frontgebied in Nederland zijn naast stellingen en loograven ook de inslagen van vliegtuigbommen en geschutgranaten (niet ingetekend) te zien. Beschadigde huizen zijn omlijnd waarbij de kleur de mate van beschadiging aangeeft zoals deze vlak na de oorlog in kaarten en documenten is vastgelegd. Luchtfoto’s zijn onmisbaar om de informatie van bijvoorbeeld archiefstukken en ooggetuigen te verifiëren en nauwkeurig te lokaliseren.

Luchtfoto’s vormen een essentieel onderdeel bij het uitvoeren van historisch onderzoek. Oorlogshandelingen worden hiermee geverifieerd en kunnen nauwkeurig aan een locatie gekoppeld worden. Saricon positioneert daarvoor luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog op de huidige ondergrond. Vervolgens wordt door middel van een geografisch informatie systeem (GIS) de gevonden informatie uit het archiefonderzoek ingetekend op de luchtfoto. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of op de locatie van de geplande werkzaamheden een verhoogd risico is op het aantreffen van een niet gesprongen explosief.

Een andere manier waarop Saricon gebruikmaakt van de luchtfoto’s van Dotka Data is het maken van 3D-luchtfoto’s. Met 3D-luchtfoto’s kunnen meer details uit een luchtfoto gehaald worden: hoogteverschillen worden beter zichtbaar en daarmee ook eventuele bomkraters in het landschap.

Boven: een 3D foto van IJmuiden. Deze foto is gemaakt door twee overlappende foto’s van 10 september 1944 te combineren tot een driedimensionaal beeld. Door middel van een 3D bril met rode en blauwe glazen (rode glas links) is deze foto te bekijken. Op de foto is een zogenaamde Schnellbootbunker in aanbouw te zien. Deze bunker werd in 1944 en 1945 meermalen door de geallieerden gebombardeerd.

Dotka Data heeft meer dan 180.000 originele WOII luchtfoto’s gedigitaliseerd. Deze zijn online doorzoekbaar en direct te bestellen via www.dotkadata.com. De luchtfoto’s zijn met overlap (stereo) opgenomen en daardoor kan er uit 2 opeenvolgende luchtfoto’s een 3D beeld opgebouwd worden.