Jaren90_in_google_als KML

Landsdekking stereo-luchtfoto’s begin jaren ’90 beschikbaarLandsdekking stereo-luchtfoto’s begin jaren ’90 beschikbaar

Aantonen verjaringstermijn 20 jaar binnen handbereik

Begin jaren ’90 zijn er vele duizenden luchtfoto’s opgenomen van Nederland.
De luchtfoto’s zijn destijds in opdracht van de Topografische Dienst gemaakt en gebruikt voor grootschalige karteringen. Daarna zijn ze opgeslagen in het Kadaster archief. De luchtfoto’s zijn nu door Dotka Data gedigitaliseerd, op coördinaten gelegd en online beschikbaar gemaakt.
Bekijk hier direct de selectie van de jaren ‘ 90.
De opnames weer inzetbaar gemaakt voor tal van toepassingen, bijvoorbeeld bij het aantonen van verjaringstermijnen.

Jaren90_in_google_als KML

Boven: screenshot Google-Earth

De jaren ’90 luchtfoto’s zijn samengevoegd met honderdduizenden andere luchtfoto’s en kaarten van 1809 tot nu. Zo wordt de geschiedenis en ontwikkeling in beeld gebracht, en voor tal van toepassingen inzetbaar.

Verjaring
Er zijn verscheidene verjaringstermijnen. Meestal gaat het over eigendom, waarbij bijvoorbeeld een stuk gemeentegrond zonder toestemming in gebruik wordt genomen. De eigendomsverkrijging van een stuk grond door verjaring is na 20 jaar. Hierover is uitgebreide jurisprudentie beschikbaar op internet, en hoeft hier niet verder toegelicht te worden. Aantonen van verjaring kan door middel van een foto waarop een erfscheiding of bouwwerk zichtbaar is. De luchtfoto’s van de jaren ’90 bieden een feitelijke momentopname van 20 jaar geleden. De foto’s bieden een goed ruimtelijk overzicht en kunnen soms worden ingezet als bewijslast. Indien de luchtfoto’s uit het archief van het Kadaster met ca. 50cm onvoldoende detail hebben, worden vaak de eigen archieven van gemeentes gedigitaliseerd. Dotka Data heeft inmiddels voor ruim 50 gemeentes historische luchtfoto’s gedigitaliseerd en van coördinaten voorzien. (Lees meer)

Stereo
Tegenwoordig wordt er veel in 3D gekarteerd en gemeten.
Het is dan ook bijzonder dat ook uit de historische foto’s 3D gegevens te halen zijn. Twee aangrenzende opnames hebben een overlap van 60% in de vliegrichting. Deze zogenoemde stereofoto’s zijn geschikt om nauwkeurig hoogtes te meten of berekenen.

Over Dotka
Dotka Data digitaliseert de Kadaster archieven op eigen kosten. Bij de overheid is steeds minder geld beschikbaar voor behoud en digitalisatie van historische luchtfoto’s en kaarten. Met de verkoop van prints en downloads tracht Dotka Data de digitalisatie en ontsluiting van dit erfgoed te financieren. De luchtfoto’s en kaarten zijn online beschikbaar gemaakt en op adresniveau in te zien, en als fotoprint of download besteld worden op adres, zoom-niveau en jaartal.
De Dotka collectie beslaat inmiddels 44 biljoen pixels.