Tarieven

Tarieven

De tarieven van de Dotka producten zijn gebaseerd op de Rijkstarieven Kadaster.
Wie stelt de hoogte van de Kadastertarieven vast?

Antwoord
Het Kadaster maakt een voorstel voor de wijziging van de kadastrale tarieven. Dit voorstel wordt besproken met de Gebruikersraad en de Raad van Toezicht van het Kadaster. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stelt de nieuwe tarieven uiteindelijk vast. Dit gebeurt in elk geval jaarlijks, in het verlengde van het Meerjarenbeleidsplan.

Voor de WOII collectie van Bibliotheek Wageningen UR geldt aanvullend de volgende kortingsregeling:

a. Voor onderzoek of studiedoeleinden kunnen medewerkers en studenten van Wageningen University & Research het 1200dpi-download product via de webshop verkrijgen tegen €1,00 per foto, na toestemming van Wageningen University & Research – Library. De korting kan bij Dotka Data worden aangevraagd via de contactpagina.

b. De historisch-geïnteresseerde gemeenschap van Nederland (onderwijs & onderzoek) verbonden aan onderwijsinstellingen, musea en stichtingen/verenigingen met een historisch (~WO2)karakter kunnen een reductie van 50% ontvangen op het tarief van de 1200dpi-downloads via de webshop; de korting kan bij Dotka Data worden aangevraagd via de contactpagina.