Provincie Drenthe Luchtfoto mozaïek

Provincie Drenthe zet historische luchtfoto mozaïek in na uitspraak Raad van State.

Provincie Drenthe gebruikt het historische mozaïek (1992-1994) van Dotkadata om te onderbouwen dat percelen grond door veehouderijen al voor 10 juni 1994 agrarisch in gebruik waren.
Het onderbouwen heeft de Raad van State als eis gesteld voor het mogen beweiden van vee en bemesten van gronden.

Het luchtfotomozaïek zal binnenkort op de website van de provincie beschikbaar zijn voor bezoekers en kan worden ingezet ten behoeve van onderbouwing van de uitspraak.

Hierbij kan men denken aan:

  • Aan te tonen dat er geen natuurvergunning nodig is voor de activiteit bemesten en beweiden.
  • Aan te tonen dat er niet handhavend hoeft te worden opgetreden tegen deze activiteiten.

Het historisch luchtfotomozaïek is vervaardigd door meer dan 650 losse luchtfoto’s te bewerken tot één ECW-bestand met een pixelresolutie van 50cm.
De luchtfoto’s hebben o.a. de volgende stappen ondergaan.

  • tie-point collection
  • input van control points
  • implementatie van het Dotka hoogtemodel
  • radiometrische correctie
  • mozaïeken
  • beeldveredeling
  • uitlevering naar ECW

Heeft u vanuit uw provincie vragen over inzet van historische luchtfoto mozaïeken, neem dan contact op.

Zie onder screenshots van het project Provincie Drenthe.