Category archive: Rijkswaterstaat

Ministry of Infrastructure adds 70.000 historical imagery

History of infrastructure (land and water) visible in high resolution The Dutch Rijkswaterstaat agency of the Ministry of Infrastructure and Environment has added an archive of 70.000 aerial photographs to the imagery archive of Dotka Data. The collection contains original positives acquired before 2007 on a 1:4000 scale. Digitized, the image will represent a 15cm…

RWS gebruikt luchtfotomozaieken van Dotka Data voor verbetering van het basismodel

Door: ing. T.C. (Tijmen) Vos Adviseur / Specialistisch medewerker Rivierkunde Rijkswaterstaat Oost-Nederland gebruikt hydraulische modellen voor verschillende doeleinden. Voor het beheer en onderhoud van de Rijntakken en het Zwarte Water, voor het toetsen van vergunningaanvragen, voor de hoogwatervoorspelling en het monitoren van de hoogwaterveiligheid, maar ook voor verkenningen en planstudies. Voor de Rijntakken worden al…

Menu