Voorkennis uit historische luchtfoto’s

Post 25 of 59

Risico’s graafwerkzaamheden ondervangen

In Nederland ligt circa twee miljoen kilometer kabels en leidingen. In de komende
twintig jaar moet 40 procent daarvan worden vervangen. EU-richtlijnen schrijven
voor dat 50 procent van de hoogspanningskabels onder de grond gelegd moet worden
omwille van de veiligheid.

Optimalisatie van boor-tracé Kardinaal de Jongweg te Utrecht door voorkennis van oude fundamenten uit historische luchtfoto’s.

Optimalisatie van boor-tracé Kardinaal de Jongweg te Utrecht door voorkennis van oude fundamenten
uit historische luchtfoto’s

Lees meer; GISmagazine-2-2015_DOTKA

 

, , , , ,

Menu